Trang chủ » Phần mềm lập trình » WinMerge Lượt tải: 42  | Lượt xem: 569

Lượt tải: 42  | Lượt xem: 569

winmerge-514332493.png

WinMerge

Version: WinMerge 2.16.4

Size: 5.15 MB

Nhà xuất bản: Đang cập nhật

Hệ điều hành: Windows


Link dự phòng


Mô tả

WinMerge là một công cụ phần mềm miễn phí để so sánh dữ liệu và hợp nhất các tệp giống như văn bản. Thường dùng trong lập trình để so sánh mã nguồn (code) Nó rất hữu ích để xác định những gì đã thay đổi giữa các phiên bản và sau đó hợp nhất các thay đổi giữa các phiên bản


WinMerge 2.16.4

WinMerge là gì?

WinMerge là một phần mềm mã nguồn mở dùng để so sánh và hợp nhất các tệp giống như văn bản trên Window.  WinMerge có thể so sánh cả thư mục hoặc từng file đơn lẻ. Hiển thị chi tiết những điểm khác biệt để thay đổi hợp nhất một cách dễ dàng 

Screenshot

File Comparison

Tính năng

WinMerge rất hữu ích để xác định những gì đã thay đổi giữa các phiên bản dự án và sau đó hợp nhất các thay đổi giữa các phiên bản. WinMerge có thể được sử dụng như một công cụ hợp nhất / hợp nhất bên ngoài hoặc như một ứng dụng độc lập.

Ngoài ra, WinMerge có nhiều tính năng hỗ trợ hữu ích giúp so sánh, đồng bộ hóa và hợp nhất dễ dàng và hữu ích nhất có thể:

Đặc điểm chung

 • Hỗ trợ Microsoft Windows XP trở lên
 • Xử lý được các định dạng file Windows, Unix and Mac 
 • Hỗ trợ Unicode
 • Giao diện dạng bảng

So sánh file (File Compare)

 • 3-way File Comparison New!
 • Visual differencing and merging of text files
 • Flexible editor with syntax highlighting, line numbers and word-wrap
 • Highlights differences inside lines
 • Difference pane shows current difference in two vertical panes
 • Location pane shows map of files compared
 • Phát hiện thay đổi vị trí của dòng

Folder Compare

 • Regular Expression based file filters allow excluding and including items
 • Fast compare using file sizes and dates
 • Compares one folder or includes all subfolders
 • Can show folder compare results in a tree-style view
 • 3-way Folder Comparison Work in progress

Image Compare New!

 • Support many types of images
 • Can highlight the differences with blocks
 • Overlaying of the pictures is possible

Version Control

 • Creates patch files (Normal-, Context- and Unified formats)
 • Resolve conflict files

Khác

 • Tích hợp Shell (đối với 64-bit Windows versions)
 • Nén file sử dụng 7-Zip
 • Hỗ trợ Plugin
 • Hỗ trợ đã ngôn ngữ

Bình luận

Phần mềm liên quan


Keywords

Download WinMerge Tải WinMerge WinMerge for Window WinMerge for Linux WinMerge for Ubuntu